Студентське наукове товариство

Відповідальна за роботу 

студентського наукового гуртка

к. мед. н., доцент Кушнір Олександра Юріївна

моб.тел.: +380954484722,  

e-mail : kushnir@bsmu.edu.ua

Староста гуртка 

Міт Джітендер Пател, 

студент 5 курсу 47 групи

медичний факультет 4, спеціальність «Медицина», 

моб.тел.: +917574872506

e-mail : meetjp2506@gmail.com

СПИСОК

ЧЛЕНІВ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

КАФЕДРИ БІООРГАНІЧНОЇ І БІОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ ТА КЛІНІЧНОЇ БІОХІМІЇ

на 2022 - 2023 навчальний рік

   Студенти гуртківці мають змогу долучатися до науково-дослідної роботи кафедри. Під керівництвом професорсько-викладацького складу учасники СНГ кафедри набувають навиків на етапах експериментального дослідження, літературного пошуку, написання наукових публікацій, доповідей на конференціях в Україні та за кордоном.

Гуртківці кафедри неодноразово ставали призерами за результатами роботи міжнародних конференцій:

Євчук Андрiй 

3 курс

Фармацевтичний факультет, «Фармацiя»

II місце на Міжнародній конференції «I International scientific students conference», March 30, 2021 Tashkent, Uzbekistan

Пушенко Софія 

4 курс, 4 група, 

Фармацевтичний факультет, «Фармацiя»

ІІІ місце на Міжнародній коференції “Modern Medicine and Pharmacy: new approaches and current research"; 18 травня 2021 р., Самарканд, Узбекистан.

Мiт Пател

3 курс 47 група 

Медичний факультет №3

«Медицина»

I місце на Міжнародній коференції «Актуальнi питання сучасної медицини i фармацiї - 2021», 15 – 16 квiтня 2021р., м. Запорiжжя

Затверджено на засіданні кафедри

«02» жовтня 2022 року, протокол № 2


ПЛАН РОБОТИ

студентського наукового гуртка кафедри

біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії на 2022/2023 навчальний рік