Післядипломна освіта

З 2017 року на кафедрі здійснюється післядипломна освіта для спеціалістів з вищою немедичною освітою за напрямком клінічної лабораторної діагностики та для лікарів щодо забезпечення безперервного професійного розвитку. Упродовж року проводиться передатестаційний цикл «Клінічна біохімія», цикли тематичного удосконалення «Сучасні аспекти клініко-біохімічної діагностики захворювань печінки та ШКТ», «Дослідження системи гемостазу», «Актуальні питання клініко-діагностичного значення білків плазми крові. Інтерпретація показників протеїнограми та гострофазових білків».

Післядипломна освіта за напрямком кафедри проводиться для спеціалістів медичних закладів міста та усієї Чернівецької області. За час роботи у напрямку післядипломної освіти нашими слухачами були більше 130 осіб. Пріоритетним завданням кафедри є підвищення кваліфікації спеціалістів, що працюють у галузі лабораторної діагностики для забезпечення професійного зростання, спільної діагностичної та наукової професійної роботи для покращення діагностики та лікування хворих у медичних закладах первинної, вторинної та третинної ланок допомоги.