Склад кафедри

Завідувач кафедри

Григор’єва Надія Пилипівна

кандидат біологічних наук, доцент

 Закінчила Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича у 1982 р., спеціальність «Біохімія», кваліфікація – біолог, викладач біології та хімії. 

  Кандидат біологічних наук, 1988р., 03.00.04 – біохімія, тема: «Активність аміноацил-тРНК та аміноацил-тРНК-синтез у проростках гетерозисних гібридів кукурудзи та їх батьківських форм»; доцент, 2001 р., по кафедрі медичної хімії.

   Викладає біологічну хімію у медуніверситеті з вересня 1990 року. Підготувала у співавторстві десять навчально-методичних посібників і більше 130-ти наукових праць і 6 деклараційних патентів. 

   Напрямок наукової роботи: Вплив мелатоніну на стан про-та антиоксидантної системи за умов вільнорадикальних патологій.

Геруш Ігор Васильович

ректор Буковинського державного 

медичного університету,

кандидат медичних наук, професор

    Закінчив Чернівецький медичний інститут, 1994 році, спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. 

  У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Стан оксидантної та антиоксидантної систем організму за умов норми і експериментальної патології та дії спиртової настоянки ехінацеї пурпурової». З 2002 року доцент кафедри медичної хімії.

Яремій Ірина Миколаївна

кандидат біологічних наук, доцент 

   Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича 1992 р., спеціальність «Біохімія», кваліфікація – біохімік, викладач біології і хімії. У БДМУ працює з 1994 року.

  Кандидат біологічних наук, 1999 р. (03.00.04 – біохімія, тема: «Оксидантно-антиоксидантний стан організму щурів за умов оксидантного стресу та дії настоянки арніки гірської»; доцент, 2004 р.по кафедрі медичної хімії. Є співавтором 140 наукових статей і тез доповідей та 50 публікацій навчально-методичного характеру, зокрема 8 навчальних посібників, рекомендованих ЦМК МОЗ України, 6 рацпропозицій, 8 деклараційних патентів.

Давидова 

Наталія Валентинівна

кандидат медичних наук, доцент

  Закінчила Буковинську державну медичну академію в 2001 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. Кандидат медичних наук, 2005 р., 03.00.04 – біохімія, тема: «Біохімічні механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого»; доцент 2009 р., по кафедрі медичної хімії. Є співавтором - 85 наукових праць, зокрема, 1 - монографії, 6 - навчальних посібників, 1 - деклараційний патент.

    Напрямок наукової роботи: Вплив мелатоніну на стан про-та антиоксидантної системи за умов вільнорадикальних патологій. 

Дікал Мар’яна Вікторівна

кандидат медичних наук, доцент

  Закінчила Буковинську державну медичну академію, 2003 р., спеціальність „лікувальна справа”, кваліфікація – лікар. Кандидат медичних наук, 2007 р., 14.03.04 патологічна фізіологія, тема „Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі”. Є співавтором 65 наукових статей і тез доповідей, зокрема 2 монографій, 1 навчально-методичного посібника, 10 рацпропозицій і 8 деклараційних патентів.

 Напрямок наукової роботи: Дослідження функціонального стану нирок за умов гострої інтоксикації талієм та кадмієм та їх корекція мелатоніном. Дослідження стану про-та антиоксидантної системи у печінці щурів при хронічному гломерулонефриті та за умов токсичної дії 2,4 -динітрофенолу. Дослідження морфологічних змін у нирках та печінці щурів з різною паталогією.

Чернюх Оксана Григорівна

кандидат медичних наук, доцент 

Тураш Микола Миколайович

кандидат хімічних наук, доцент

  Вищу освіту отримав у Чернівецькому державному університеті ім. Ю.Федьковича у 1990 р., за спеціальністю «Хімія»; кваліфікація – хімік, викладач хімії. З 2002 р. по 2019 р. - завідуючий лабораторією, керівник Випробувального центру з якості та безпечності продуктів харчування, об’єктів навколишнього середовища. Педагогічний стаж складає 22 роки.

    Кандидат хімічних наук зі спеціальності 02.00.05 - електрохімія ; 2000р.; Тема дисертації : Часова і просторова самоорганізація в електрохімічних системах.  Доцент кафедри екології, 2009 р.

  Викладає біоорганічну та токсикологічну хімію у медуніверситеті з вересня 2018 року. Підготував у співавторстві п’ять навчально-методичних посібників і більше 80-ти наукових праць. 

 Напрямок наукової роботи: вивчення екологічного стану регіону.

Бевзо Валентина Вікторівна

кандидат біологічних наук, доцент

 Закінчила Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича у 1985 р., спеціальність «Біохімія», кваліфікація – біолог, викладач біології та хімії.

    Кандидат біологічних наук, 1997 р., спеціальність 03.00.04 – біохімія, тема: «Стан антиоксидантної системи організму мишей при дії малих доз радіації та її корекція екстрактом бджолиного пилку».

   2004 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри біохімії Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича. Викладає біологічну хімію у медуніверситеті з вересня 2014року. Є співавтором 15 навчально-методичних посібників і більше 110-ти наукових праць. 

   Напрямок наукової роботи: Вплив мелатоніну на стан про-та антиоксидантної системи організму тварин за умов вільнорадикальних патологій.

Кушнір Олександра Юріївна

кандидат медичних наук, доцент 

 Закінчила Буковинський державний медичний університет, 2006 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. Кандидат медичних наук, 15.09.2011 р., 03.00.04,- біохімія, тема: „Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну у шурів з алоксановим діабетом”. Є співавтором 35 наукових статей і тез доповідей, 1 рац. пропозиції та 2 деклараційних патентів.

  Напрямок наукової роботи: Дослідженгня стану вуглеводного обміну, про-та антиоксидантної системи в крові та печінці щурів з експериментальним діабетом за умов уведення мелатоніну на фоні природного освітлення та зміненого фото періоду.

Ленга Евеліна Леонідівна

кандидат біологічних наук, доцент

 Закінчила Буковинський державний медичний університет, 2005 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар-спеціаліст. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему:  "Вплив зміни фотоперіоду на стан глютатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту", за спеціальністю  "03.00.04 - біохімія". З грудня 2022р. - доцент закладу вищої освіти кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії. Є співавтором 42 публікацій, з них 32 наукового характеру та 10 навчально-методичного характеру, з яких 21 стаття (в тому числі 11 закордонних), 14 тез доповідей, 5 робіт опубліковано у фахових виданнях, які індексуються у наукометричній базі даних Scopus.

 Напрямок наукової роботи: Дослідження хроноритмологічних особливостей функціонування глютатіонової системи печінки щурів за умов норми та при патологіях. Вплив мелатоніну та настоянки ехінацеї пурпурової на функціонування глютатіонової системи печінки щурів за умов токсичного тетрахлорметанового гепатиту на фоні нормо-, гіпо- та гіперфункції епіфіза. 

Лугініч Наталя Михайлівна

кандидат біологічних наук, асистент

  Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича 2009 р., спеціальність «Біохімія», кваліфікація – біохімік, викладач біології і хімії.  Тема: «Стан оксидантної та антиоксидантної систем та системи обміну гідроген сульфіду при експериментальній патології та можливі шляхи їх корекції».

   Є співавтором 2 наукових тез доповідей.

Коляник Ілана Олегівна

доктор філософії, асистент

 Закінчила Буковинський державний медичний університет, 2008 р., спеціальність «медична психологія», 2009 – спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар.

Ференчук 

Єлена Олександрівна  

доктор філософії, асистент 

 Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2013 р., спеціальність «Біохімія».

  Є співавтором наукової статті та тез доповідей.