Рекомендована література для студентів

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛИТЕРАТУРИ: Основна:

1. Скляров О.Я. Клінічна біохімія. – Київ “Медицина”, 2006.- 432с.

2. Тимошенко О.П. Клінічна біохімія. – Харків: Вид-во НФаУ; Золоті сторінки, 2003.- 239с.

3. Бойків Д.П. Біохімічні показники в нормі та при патології: Навчальний довідник / Д.П.Бойків, Т.І. Бондарчук, О.Л. Іванків та ін..; За ред. О.Я.Склярова. – Київ “Медицина”, 2007.- 320с.

4. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 736с.

5. Губський Ю.І. Біологічна хімія.- Київ-Вінниця:Нова книга, 2007. – 656 с.

6. Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор’єва Н.П. Основи клінічної біохімії. Підручник. – Чернівці:Медик, 2000. –164с.

7. Посібник до практичних занять з біологічної хімії/ за ред. проф. Я.І.Гонського – Тернопіль: Медінститут, 2001. – 288 с.

8. Практикум з клінічної біохімії / І.Ф.Мещишен, В.П.Пішак, Н.П.Григор’єва, С.Д.Федоряк. – Чернівці, 2000. – 157с.

9. Мещишен І.Ф., Яремій І.М. Особливості обміну речовин у дітей. - Чернівці: ПП Місікевич, 2004. - 112 с.

10. Мещишен І.Ф., Пішак В.П. Обмін речовин у людини. – Чернівці:Медінститут, 1995. – 193с.

11. Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор’єва Н.П. Біомолекули: структура та функції. – Чернівці:Медик, 1999. –149с.

12. Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор'єва Н.П. Основи обміну речовин та енергії. – Чернівці:Медуніверситет, 2005. – 192с.

13. МещишенІ.Ф.,ЯремійІ.М.Клініко-біохімічні ситуаційні задачі.-Чернівці:Медик,2005.-84с.

14. Мещишен І.Ф.,Пішак В.П.Біохімічний словник для медика.–Чернівці,1998.–78с

15. Мещишен І.Ф. Перетворення у біохімії. – Чернівці:Медуніверситет, 2008. – 71 с.

16. Мещишен І.Ф. Задачі з біохімії та алгоритми їх розв’язування. – Чернівці:Медакадемія, 2001. – 152 с.

17. Крок-1. Загальна лікарська підготовка. Збірник завдань для підготовки до тестового екзамену. Київ:Медицина, 2004. – 398 с.

18. Тестові завдання з біологічної хімії. – Чернівці: Медакадемія, 2001. – 72 с.