Цикл тематичного удосконалення

«Сучасні аспекти клініко-біохімічної діагностики 

захворювань печінки та ШКТ»

Мета циклу

поглиблення теоретичних знань та вдосконалення практичних навичок лікарів та спеціалістів з вищою немедичною освітою відповідно до кваліфікаційних вимог

Тривалість циклу          0,5 місяця

Молекулярні механізми змін у біохімічних процесах є ключовим моментом для патологічних змін метаболічних систем ШКТ та печінки. Печінка, яка є найбільшою травною залозою, забезпечує також регуляцію важливих ключових механізмів вуглеводневого, ліпідного, білкового та пігментного обміну. Здійснення детоксикаційної фунції організму у переважній більшості підпорядкована знешкоджувальним процесам у печінці та кишечнику. У курсі детально розглянуті теоретичні особливості метаболічних процесів та запропоновані численні маркери для клініко-лабораторної діагностики патологічних станів різної етіології.

Робочий навчальний план

ТУ

Тематичний план практичних занять