Передатестаційний цикл навчання

На базі кафедри кожного року проводиться передатестаційний цикл навчання (стажування) «Клінічна біохімія» для спеціалістів з вищою немедичною освітою, які працюють у медичній галузі у сфері лабораторної діагностики з клінічної біохімії з метою удосконалення професійної  підготовки та майстерності.

Мета циклу: 

підготувати спеціаліста з вищою немедичною освітою/лікаря-лаборанта до атестації на відповідну кваліфікаційну категорію та визначити рівень його знань та умінь, відповідно до кваліфікаційних вимог 

Робочий навчальний план

ПАЦ

Перелік практичних навичок та умінь, 

якими повинен володіти спеціаліст з клінічної біохімії на передатестаційному циклі 

за фахом «Клінічна біохімія» відповідно до кваліфікаційних вимог

ПАЦ практичні навички