Видавнича діяльність

    Кафедрою за цей період видано 36 навчальних, навчально-методичних посібників та довідників, окремі з яких затвер­дженні Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України:

    Мещишен І.Ф., Пішак В.П., Григор'єва Н.П. "Біомолекули: структура та функції";

    Мещишен І.Ф., Яремій І.М. "Особливості обміну речовин у дітей";

    "Біологічна хімія (Тестові завдання)" за редакцію професора І.Ф.Мещишена та ін.