Склад кафедри


Завідувач кафедри

Григор’єва Надія Пилипівна

кандидат біологічних наук, доцент

Закінчила Чернівецький державний університет, ім. Ю.Федьковича 1982 р., спеціальність «Біохімія», кваліфікація – біолог, викладач біології і хімії. 

Кандидат біологічних наук, 1988р., 03.00.04 – біохімія, тема: «Активність аміноацил-тРНК та аміноацил-тРНК-синтез у проростках гетерозисних гібридів кукурудзи та їх батьківських форм»; доцент, 2001 р., по кафедрі медичної хімії.

Викладає біологічну хімію у медуніверситеті з вересня 1990 року. Підготувала у співавторстві десять навчально-методичних посібників і більше 130-ти наукових праць і 6 деклараційних патентів. 

Напрямок наукової роботи: Вплив мелатоніну на стан про-та антиоксидантної системи за умов вільнорадикальних патологій.  

Геруш Ігор Васильович
проректор з науково-педагогічної роботи,
кандидат медичних наук, доцент

  

    Закінчив Чернівецький медичний інститут, 1994 році, спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. 
    У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему : «Стан оксидантної та антиоксидантної систем організму за умов норми і експериментальної патології та дії спиртової настоянки ехінацеї пурпурової». З 2002 року доцент кафедри медичної хімії.

             Яремій Ірина Миколаївна
       доцент кафедри, кандидат біологічних наук


Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича 1992 р., спеціальність «Біохімія», кваліфікація – біохімік, викладач біології і хімії.

У БДМУ працює з 1994 року.

Кандидат біологічних наук, 1999 р.(03.00.04 – біохімія, тема: «Оксидантно-антиоксидантний стан організму щурів за умов оксидантного стресу та дії настоянки арніки гірської»; доцент, 2004 р.по кафедрі медичної хімії. Є співавтором 140 наукових статей і тез доповідей та 50 публікацій навчально-методичного характеру, зокрема 8 навчальних посібників, рекомендованих ЦМК МОЗ України, 6 рацпропозицій і 8 деклараційних патентів.

Напрямок наукової роботи: Дослідження впливу арніки гірської, ехінацеї пурпурової, півонії незвичайної, оману високого, перстачу прямостоячого на обмін речовин за умов токсичного гепатиту, ерозивно-виразкового ураження ШКТ. Скринінг антиоксидантих властивостей функціоналізованих піразолів. Дослідженгня стану обміну вуглеводів, оксидантно-антиоксидантного гомеостазу організму щурів за умов експериментального цукрового діабету, токсичного гепатиту та введення мелатоніну.


Давидова Наталія Валентинівна
доцент кафедри, кандидат медичних наук

Закінчила Буковинську державну медичну академію, 2001 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар.

Кандидат медичних наук, 2005 р.,03.00.04 – біохімія, тема: «Біохімічні механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого»; доцент 2009 р., по кафедрі медичної хімії. Є співавтором - 85 наукових праць, зокрема, 1 - монографії, 6 - навчальних посібників , 1- деклараційний патент.


Напрямок наукової роботи: Вплив мелатоніну на стан про-та антиоксидантної системи за умов вільнорадикальних патологій. 

Дікал Мар’яна Вікторівна
доцент кафедри, кандидат медичних наук

Закінчила Буковинську державну медичну академію, 2003 р., спеціальність „лікувальна справа”, кваліфікація – лікар.

Кандидат медичних наук, 2007 р., 14.03.04 патологічна фізіологія, тема „Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі”. Є співавтором 65 наукових статей і тез доповідей, зокрема 2 монографій, 1 навчально-методичного посібника, 10 рацпропозицій і 8 деклараційних патентів.


Напрямок наукової роботи: Дослідження функціонального стану нирок за умов гострої інтоксикації талієм та кадмієм та їх корекція мелатоніном. Дослідження стану про-та антиоксидантної системи у печінці щурів при хронічному гломерулонефриті та за умов токсичної дії 2,4 -динітрофенолу. Дослідження морфологічних змін у нирках та печінці щурів з різною паталогією.

 Чернюх Оксана Григорівна,                                                            доцент кафедри, кандидат медичних наукКушнір Олександра Юріївна
асистент кафедри, кандидат медичних наук

Закінчила Буковинський державний медичний університет, 2006 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар.

Кандидат медичних наук, 15.09.2011 р., 03.00.04,- біохімія, тема: „Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну у шурів з алоксановим діабетом”.

Є співавтором 35 наукових статей і тез доповідей,
1 рац. пропозиції та 2 деклараційних патентів.


Напрямок наукової роботи
:
Дослідженгня стану вуглеводного обміну,
про-та антиоксидантної системи в крові та печінці щурів з експериментальним діабетом за умов уведення мелатоніну на фоні природного освітлення та зміненого фото періоду.


Ленга Евеліна Леонідівна
асистент кафедри, кандидат біологічних наук

Закінчила Буковинський державний медичний університет, 2005 р., спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар.
Кандидат біологічних наук, 2010; 03.00.04,- біохімія, тема: «Вплив зміни фотоперіоду на стан глютатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту».
Є співавтором 15 наукових статей і тез доповідей та 1 деклараційного патенту.

Напрямок наукової роботи: Дослідження хроноритмологічних особливостей функціонування глютатіонової системи печінки щурів за умов норми та при патологіях. Вплив мелатоніну та настоянки ехінацеї пурпурової на функціонування глютатіонової системи печінки щурів за умов токсичного тетрахлорметанового гепатиту на фоні нормо-, гіпо- та гіперфункції епіфіза.


Коляник Ілана Олегівна

а
систент кафедри


Закінчила Буковинський державний медичний університет, 2008 р., спеціальність «медична психологія»,
2009 – спеціальність «Лікувальна справа», кваліфікація – лікар. 
Лугініч Наталя Михайлівна
 асистент кафедри
Закінчила Чернівецький державний університет ім. Ю.Федьковича 2009 р., спеціальність «Біохімія», кваліфікація – біохімік, викладач біології і хімії.

Аспірант кафедри, тема: «Стан оксидантної та антиоксидантної систем та системи обміну гідроген сульфіду при експериментальній патології та можливі шляхи їх корекції».

 

Є співавтором 2 наукових тез доповідей.  Ференчук Єлена Олександрівна
  аспірант кафедри

    
Закінчила Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2013 р., спеціальність «Біохімія».
Є співавтором наукової статті та тез доповідей.