Міжнародне

Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі 
міжнародних конференцій (Німеччина, Польща, Іспанія, США), з’їздах, 
конгресах та конференціях України та СНД.