Дисертації

п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

 
Шифр дисертації
 
Рік захисту

 Назва роботи
 1. Геруш Ігор
Васильович
 03.00.04 -біологічна хімія 

1999
 
Стан оксидантної та антиоксидантної систем організму за умов норми і експериментальної патології та дії спиртової настоянки ехінацеї пурпурової

 2. Мещишен Іван Федорович 03.00.04 - біохімія
 1991
 
Механизм действия четвертиных аммониевых соединений на обмен веществ

 3. Тащук Корній Григорович 02.00.03 - органічна хімія 
1966
 
Хлорарилирование и арилирование стиролов и некоторые превращения продуктов реакции

 4. Григор’єва Надія Пилипівна 03.00.04 - біохімія 
1988
 
Активність аміноацил-тРНК та аміноацил-тРНК-синтез у проростках гетерозисних гібридів кукурудзи та їх батьківських форм

 5. Яремій Ірина Миколаївна 03.00.04 - біохімія 
1999
 
Оксидантно-антиоксидантний стан організму щурів за умов оксидантного стресу та дії настоянки арніки гірської

 6. Давидова Наталія Валентинівна 03.00.04 - біохімія 
2005
 
Біохімічні механізми антиоксидантної дії екстракту родіоли рідкого

 7. Хлус Костянтин Миколайович14.00.07 -
гігієна
 
1995
 
Особливості біологічної дії і гігієнічна значимість біохімічних змін в організмі під впливом щавлевої кислоти та її солей

 8. Дікал Мар’яна Вікторівна 14.03.04-патологічна фізіологія
 2007
 Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі
 9. Чернюх Оксана Григорівна 14.03.04-патологічна фізіологія
 2005
 
Роль змін фотоперіоду у регуляції іоно-видільної функції нирок
 10. Мацьопа Інна Володимирівна 03.00.04 - біохімія
 
2010
 
Стан системи антиоксидантного захисту у нирках щурів при токсичному ураженні тетрахлорметаном за різних свілових режимів та його корекція

 11.Ленга Евеліна Леонідівна 03.00.04 - біохімія 
2010
 
Вплив зміни фотоперіоду на стан глютатіонової системи печінки щурів за умов токсичного гепатиту

 12. Кушнір Олександра Юріївна 03.00.04 - біохімія 
2011
 
Вплив мелатоніну на показники вуглеводного обміну у шурів з алоксановим діабетом

 13. Бордяковська Лідія Григорівна 03.00.04 - біохімія 

1967
 
Дыхание регенерирующих тканей кожно-мышечных ран при воздействии мочевино-дрожжевой эмульсии и 2% этониевой мази